Spolek za veselejší Střížkov

... jsme založili v roce 2010. Založení tohoto občanského sdružení bylo logickým vyústěním deseti let našeho nadšeného pořádání zábavných akcí, z počátku pro naše děti a děti nejbližších sousedů a známých.

Našich aktivit a přátelských vztahů obyvatel Střížkova si záhy povšimli na Městské části Prahy 9 a projevili ochotu a zájem podpořit naši obecně prospěšnou činnost.

Cílem našeho Spolku za veselejší Střížkov je kulturní a společenské vyžití našich sousedů, podpora zájmu dospělých i dětí o své okolí, udržování a rozvoj dobrých vztahů mezi sousedy.

Spolek oživuje kulturní a historické tradice díky pořádání různých akcí během celého roku. Za úspěšnost akcí děkujeme nejen všem dobrovolníkům a příchozím z daleka i z blízka. Děkujeme za dobrou spolupráci s Městskou částí Prahy 9 a partnerům, jejichž podpory a pomoci si vážíme.