Kalendář 2014 - Spolek za veselejší Střížkov Stáhnout
Společně s městskou částí Praha 9 jsme nafotili a vydali pro Vaše pobavení a obveselení kalendář na rok 2014.
Pozor! Kalendář je nakažlivý, jeho prohlédnutí přináší radost, veselí, dobré sousedské a kamarádské vztahy :)